KONTAKT

INOVAČNÝ FOND n. f.

zapísaný v registri neinvestičných fondov pod č. OVVS-501/48/97-NF.

IČO: 31820824

DIČ: 2021281350

 

Kontakt:

E-mail: spravca@inovacnyfond.sk

Tel. č.: +421 908 746 556

Adresa:

Mlynské nivy 44/a, 827 15 Bratislava 212